Czcigodna Sługa Boża SIOSTRA MARIA KONSOLATA (Consolata)

  Siostra MARIA KONSOLATA (Pierina Betrone) urodziła się w Saluzzo (Wło­chy) 6 kwietnia 1903 roku w licznej rodzinie mieszczańskiej. Z pierwszego okresu życia s. Konsolata zapamiętała przede wszystkim Pierwszą Komunię Świętą, która wycisnęła na jej duszy szczególne piętno. Od tej pory czuła coraz gorętszą miłość do Jezusa i chętnie modliła się, zwłaszcza wieczorem. Klękając u stóp figury Matki Najświętszej, odmawiała różaniec, a potem długo jeszcze trwała na kontemplacji. Codziennie rano udawała się na mszę świętą i przystępowała do Komunii Świę­tej. Jeszcze nie miała ośmiu lat, a już czuła zainteresowanie życiem zakonnym.

  W trzynastym roku życia, w Uroczystość Niepokalanej, wstąpiła w szeregi Dzieci Maryi. Zdawało jej się wtedy, że słyszy tajemniczy głos: Czy chcesz należeć cała do mnie? Pierina bez wahania odpowiedziała: Jezu, tak!

  Jezus wprowadzał ją powoli w tajniki swego Serca. Pewnego dnia została prze­pełniona nagle silnym wewnętrznym uczuciem, a z głębi serca wyrwał jej się spon­tanicznie okrzyk: Boże mój, kocham Cię! Doznała równocześnie ogromnej radości. Nie umiała sobie tego przeżycia wyjaśnić, ale nigdy go nie zapomniała.

  Chętnie udzielała się w parafii. Uczyła katechizmu najmłodsze dzieci. W ramach Akcji Katolickiej prowadziła grupę małych dzieci, tzw. Beniaminek.

  Mając dwadzieścia jeden lat, zdecydowała się zostawić wszystko, aby oddać się całkowicie Bogu w życiu zakonnym i w ten sposób objąć odtąd wszystkich swoją modlitwą. Po okresie poszukiwań i rozeznawania swego powołania wstąpiła do klasztoru Klarysek Kapucynek w Turynie. Tam właśnie rozpoczęła się jej droga mistyczna. Otrzymała dar szczególnej zażyłości z Bogiem. Była obdarowana łaską wizji i we­wnętrznych rozmów z Jezusem, który w ten sposób przekazał jej orędzie miłości swego Serca do świata. Słowa i wizje, którymi była obdarzona, zapisywała na pole­cenie swojego spowiednika i kierownika - o. Lorenzo Salesa.

  Posłannictwo miłości, poprzez które Jezus zaprasza s. Konsolatę do życia w zażyłości z Nim, konkretyzuje się w podyktowanym jej akcie strzelistym: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze! Głoszenie całemu światu tego orędzia miłości, czyli nieskończonego miłosierdzia Serca Jezusa, stało się misją s. Konsolaty. Misja ta jest kontynuacją małej drogi, zapoczątkowanej przez św. Teresę z Lisieux. Jest to droga prostej doskonałości, dostępnej wszystkim, także najmniejszym i prostym. Dusze, które idą tą drogą to dusze najmniejsze, maleńkie. Czują się one niczym przed Bogiem. Powierzają się i oddają Jego miłości bez zastrzeżeń i pragną żyć nieustannym tak, przyjmując z radością i dziękczynieniem Jego wolę.

  Całe życie s. Konsolaty było odpowiedzią na zaproszenie Jezusa, było darem dla ratowania dusz, było życiem w nieustannym akcie miłości.

  Odeszła do Pana w opinii świętości 18 lipca 1946 roku, po dwóch latach dotkliwych cierpień, w wieku zaledwie czterdziestu trzech lat.

  Proces beatyfikacyjny sługi Bożej s. Konsolaty Betrone został otwarty w Turynie 8 lutego 1995 roku. Proces informacyjny zamknięto 23 kwietnia 1999 roku i przekazano do Rzymu.

Dnia 15 grudnia 2016 r.na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została obroniona pierwsza powstała w języku polskim rozprawa doktorska dotycząca duchowości i przesłania sł.B. S.M. Konsolaty Betrone - Klaryski Kapucynki. Dokonała tego S. Jadwiga Daniela Chwałek CFS. Praca nosi tytuł "MALEŃKA DROGA MIŁOŚCI" JAKO STYL ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG S. KONSOLATY BETRONE (1903-1946). Rozprawa doktorska s. Jadwigi została wydana drukiem w 2018 r. przez wydawnictwo DEHON.

W rocznicę urodzin siostry Konsolaty 6 kwietnia 2019 r. Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu uznającego heroiczne cnoty sł.B. S.M. Konsolaty Betrone. Od tej chwili s. Konsolacie Betrone przesługuje tytuł Czcigodna Sługa Boża.

Strony o s. Konsolacie Bertone:
www.consolatabetrone-monasterosacrocuore.it
www.maurich.it/sito/ITA/
www.malenkadroga.pl
Radio KonsolataDo góry!