Ewangelizować, to znaczy kochać

Biorąc pod uwagę, to co dokonywało się podczas ¦więta Dusz Najmniejszych w Gietrzwałdzie, biorąc pod uwagę wszystkie słowa mówiące o życiu naszej Wspólnoty, o drodze jaką nasza Wspólnota idzie, należy dzisiaj podkreślić, iż wszystko to, czym żyje Wspólnota i co realizuje służy jednemu, służy takiemu zjednoczeniu duszy, aby ona przemieniona w miłość tą miłością obejmowała inne dusze, tą miłością stawała się w Kościele. Wtedy będziemy tą miłością promieniować, będziemy nią żyć, nią kochać, a więc Kościół doświadczać będzie miłości. I na tym ma polegać nasza ewangelizacja.
 
 
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!  
dodano 11.06.2012 r.

Dziękujemy Bogu za dar naszego Swięta

W dniu wczorajszym w Bazylice Maryjnej w Gietrzwałdzie zgromadziło się ok. dwóch tysięcy wiernych, którzy tworzą Wspolnoty Dusz Najmniejszych na terenie całej Polski. Było to siódme spotkanie w cyklu organizowanych Ogólnopolskich Wieczernikików Modlitwy przez wiernych, którzy zrzeszyli się w Katolickim Stowarzyszeniu "Konsolata", z siedzibą w Olsztynie. Tegoroczne Swięto Dusz Najmniejszych poświęcone było Dziełu Nowej Ewangelizacji, do którego zachęca wszystkich wiernych nauczanie Papieży; bł Jana Pawła II i Benedykta XVI. Do uczestnictwa w tym ważnym dla współczesnego Kościoła Dziele zachęcał również uczestników spotkania Pasterz Kościoła Warmińskiego, Ordynariusz ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba z Olsztyna podczas uroczystej Eucharystii. Za wszystko, co było naszym wspólnym ubogaceniem niech będzie Bóg uwielbiony.
   
dodano 10.06.2012 r.

Zaproszenie na Wieczernik Ogólnopolski

Otworzyć się na Dzieło Nowej Ewangelizacji

Gietrzwałd, 8-9 czerwca 2012

 
Drodzy uczestnicy Wieczerników Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych!
Jak każdego roku tak i w tym pragniemy spotkać się z Wami na corocznym spotkaniu organizowanym w ramach istniejących od sześciu lat Ogólnopolskich Wieczerników Modlitwy. Po dotychczasowych spotkaniach w Czerwińsku nad Wisłą (2006-2008), po spotkaniu w Krakowie-Łagiewnikach (2009), na Jasnej Górze w Częstochowie (2010) i w Ostrowie Wlkp., tegoroczny Wieczernik odbędzie się u stóp Pani Gietrzwałdzkiej, w Jej sanktuarium na Warmii.
Jako wspólnota zatroskana o Kościół – nasz Dom, w łączności wraz ze wszystkimi katolikami w Polsce i na świecie proponujemy poświęcić go bardzo aktualnej tematyce, a mianowicie Dziełu Nowej Ewangelizacji.
Po kilku latach naszej wspólnej formacji wiemy już, że ewangelizacja, aby nią prawdziwie była musi być życiem danej duszy, życiem zgodnym z tym, co się głosi. A więc ewangelizuje ten, kto otwiera się na rzeczywistość Boga, Jego miłością żyje i świadczy o Bożej miłości. Dlatego przygotowując się do spotkania w Gietrzwałdzie i przezywając wspólnie czas zapowiedzianego Wieczernika pragniemy przede wszystkim zbliżyć się do Bożej miłości, aby poprzez życie miłością świadczyć o niej w swoich rodzinach i środowiskach.  
dodano 18.04.2012 r.

Zmartwychwstanie Pańskie

On się obarczył naszym cierpieniem,
On dĽwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy,ujrzy światło i nim się nasyci
(Izajasz 53, 4. 10-11a)
 
 

Niech ¦więta Zmartwychwstania Pańskiego,
najradośniejsze
i  najbardziej uroczyste święta
całego roku liturgicznego,
które niosą odrodzenie duchowe,
napełnią wszystkich spokojem i wiarą
dadzą siłę w pokonywaniu trudności
i pozwolą z ufnością
patrzeć w przyszłość...
 
 

W imieniu
Stowarzyszenia Konsolata
Mariusz Miszewski
Prezes Zarządu  
dodano 05.04.2012 r.

Boże Narodzenie

Raduj się ziemio! Gość z nieba przychodzi,
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:
Synów Adama z czartowskiej niewoli,
Wyrwie, wyzwoli...
 

Wigilijny wieczór łączy serca ludzkie. Adwentowe oczekiwanie spełnia się. ¦wiat wypełnia się radością, pokojem, miłością. Rodzi się Miłość - Bóg - Człowiek. Niech to małe Dzieciątko złożone w żłóbku będzie dla nas potwierdzeniem tego, że ponad wszystko jest MIŁO¦Ć. Niech Boża Miłość wypełnia naszą codzienność przez kolejnych 366 dni nadchodzącego 2012 roku.

 
w imieniu wszystkich członków
Stowarzyszenia Konsolata
z darem modlitwy
Mariusz Miszewski
Prezes Zarządu  
dodano 19.12.2011 r.

Druga rocznica dzałalności SK

Zarząd Stowarzyszenia Konsolata serdecznie zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji drugiej rocznicy działalności Stowarzyszenia Konsolata
dnia 26.11.2011, w godz. 12.oo - 17.oo w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
w Olsztynie-Likusach, ul. Bałtycka 74 a
 
 Program uroczystości:

Centrum Duchowe wspólnoty przy ul. Hozjusza 2 w Olsztynie:
12.oo - spotkanie członków Stowarzyszenia Konsolata z zaproszonymi gośćmi

Kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych,
Olsztyn Likusy, ul Bałtycka 74 a:
14.3o - różaniec
15.oo - uroczysta Msza ¦więta
pod przewodnictwem JE ks. biskupa Jacka Jezierskiego
 


  
dodano 24.11.2011 r.

25-cio lecie ślubów zakonnych Ks. Tadeusza

15 września obchodzimy Srebrny Jubileusz życia zakonnego Księdza Tadeusza Pawluka.
Życzymy Srebrnemu Jubilatowi wielu łask Bożych i stałej opieki Matki Bożej.
Życzymy radości w pełnieniu Woli Bożej, wytrwałości w przeciwieństwach, tych zewnętrznych i tych duchowych.
Życzymy dobrych ludzi na niełatwej drodze powołania, na Maleńkiej Drodze Miłości.

Dostojny Jubilacie, zarząd, członkowie stowarzyszenia Konsolata i uczestnicy Wieczerników pragniemy obdarowywać Cię naszą modlitwą i miłością.


  
dodano 14.09.2011 r.

Rekolekcje dla Zarządu Stowarzyszenia

W dniach 20-24 lipca w Brennej odbyły się pierwsze podczas tegorocznych wakacji rekolekcje z udziałem osób odpowiedzialnych za Wspólnotę i Dzieło Dusz Najmniejszych. Podczas tego świętego czasu podjęto temat dotyczący budowania prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty. Uczestnicy rekolekcji poznawali najważniejsze prawdy z zakresu wiedzy na wspomniany temat, a także trwali na modlitwie osobistej i wspólnotowej usposabiającej serca do wdrażania w życie poznanych prawd. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że te rekolekcje mogły być przeprowadzone, a co z pewnością przeniesie się na dobro całej Wspólnoty i Dzieła.


  
dodano 15.08.2011 r.

Pielgrzymka do Medjugorje

W czerwcu br. nasza Wspólnota uczestniczyła w 9-dniowej pielgrzymce do Medjugorje, którą podjęliśmy w związku z trzydziestą rocznicą Objawień NMP Królowej Pokoju. Uczestniczyło w niej ok. 250 osób ze Wspólnoty co jeszcze bardziej sprzyjało naszemu wspólnemu zaangażowaniu w modlitwę przez cały czas trwania wspólnej pielgrzymki. Największym duchowym doświadczeniem naszego uczestnictwa w obchodach Rocznicy Objawień była miłość i pokój w naszych sercach - w darach, które przywieĽliśmy i pragniemy nimi dzielić się ze wszystkimi. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia tej ważnej dla nas wszystkich pielgrzymki. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, Zarządowi Stowarzyszenia Konsolata, pracownikom Biura Pielgrzymkowo - Turystycznemu "HALINA" z Rudy ¦ląskiej, a nade wszystko wszystkim Wam, którzy tworzyliście wspaniałą Rodzinę podczas tych dni. Szczególne podziękowania wyrażamy zespołowi muzycznemu "Najmniejsi", który ubogacał naszą modlitwę muzyką i śpiewem. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników naszych spotkań na kolejną pielgrzymkę do Medjugorje, którą nasza Wspólnota organizuje we wrześniu br.


  
dodano 14.07.2011 r.

Siostry Klaryski Kapucynki dziękują

Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!
Bardzo serdecznie pozdrawiamy Wszystkie dusze maleńkie! Dziękujemy za dar Wspólnoty Wieczernika Ogólnopolskiego, za Uwielbienie Boga Miłości i uczestnictwo w naszym Jubileuszu. Radość przepełnia nasze serca! Dziękujemy Ks. Tadeuszowi, Bratu Prezesowi i całemu Zarządowi Stowarzyszenia "Konsolata" za zorganizowanie tych uroczystości, dziękujemy za to że jesteście! W Sercu Jezusa i Maryi. Złączone w nieustannym akcie miłości z wszystkimi Duszami Maleńkimi - Siostry Klaryski Kapucynki.

Zapraszamy do naszej Galerii zdjęć>>


  
dodano 07.06.2011 r.

Najwspanialszym podziękowaniem jest Miłość

Najwspanialszym podziękowaniem za tak wielkie zaangażowanie licznych serc w przygotowanie Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy dla Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. jest Boża miłość, którą Bóg rozlał na nasze serca. Wszystko jest dostrzeżone przez Boga w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko Bóg widzi i raduje się Jego Serce. I my dostrzegając każde westchnienie o błogosławieństwo na ten Wieczernik, każdą drobnostkę, którą uczyniliście na rzecz tego Wieczernika, a więc na rzecz uwielbienia Bożej Miłości z całego serca wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!

Dalszy ciąg fotoreportażu w naszej galerii>>>. Zapraszamy!


  
dodano 07.06.2011 r.

Dziękujemy za Ogólnopolski Wieczernik

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Teofilowi Wilskiemu, Ks. Proboszczowi Tomaszowi Ilskiemu, wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek oraz Siostrom z innych Zgromadzeń Zakonnych, Prezydentowi Miasta i wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, wszystkim innym służbom, które podjęły bezinteresowną pracę na rzecz naszego spotkania, a także wszystkim wiernym, którzy tworzyli Wieczernik Dusz Najmniejszych w Ostrowie, szczególnie posługującym w różnych grupach i zespołach wyrażamy ogromną wdzięczność za wspólne, niezapomniane ¦więto Miłości - Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych. Dziękujemy za bogatą Liturgię oraz za Koncert Jubileuszowy. Organizatorom - Katolickiemu Stowarzyszeniu "Konsolata", a także Wykonawcom - Zespołowi Muzyki Sakralnej "LUMEN" z Poznania. Dziękujemy za bogactwo przekazywanych treści duchowych - przede wszystkim JE Ks. Biskupowi Teofilowi, a także ks. Adamowi Wawro (za wygłoszoną konferencję). Za wspólną modlitwę - niezapomniany czas wspólnego uwielbienia Boga w Jego Miłości i Miłosierdziu, oraz za wszelkie dobro, jakiego każdy z uczestników doświadczał podczas Uroczystości Jubileuszowych. Wszystkim za wszystko wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!


  
dodano 06.06.2011 r.

Do góry!