Celem Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata jest dziaalno na rzecz dobra nas wszystkich w zakresie formacji religijnej i kultu religijnego oraz  dziaalno spoeczna zgodna z nauk Kocioa Katolickiego.    Przeczytaj statut stowarzyszenia.

 

Cele te realizujemy poprzez:
 • organizacj Wieczernikw Modlitwy
 • wspomaganie kapanw Kocioa Katolickiego
 • organizowanie rekolekcji, dni skupienia i pielgrzymek
 • sprzeda materiaw formacyjnych (ksiki, pyty)
 • dziaalno edukacyjn i charytatywn
 • prowadzenie internetowego radia  Konsolata
 • tworzenie audycji radiowych

 
Zarzd Stowarzyszenia
  • Ewa Jaczek-Horabik – prezes
  • Grayna Koakowska – skarbnik
  • Mirosaw Niedwiedzki – czonek zarzdu
  • Aldona Boru – czonek zarzdu
  • Jadwiga Pawluk – czonek zarzdu
  • Alicja Brzeziska-Krocz – czonek zarzdu
  • Grzegorz ebrowski – czonek zarzdu
  • Beata ebrowska – czonek zarzdu


  Asystentem Kocielnym Stowarzyszenia mianowany zosta
  Ksidz Praat Dr Stanisaw Kozakiewicz, na mocy Dekretu Arcybiskupa Metropolity Warmiskiego z dnia 17 listopada 2010 r. Adres: ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn.

  Kapelanem Stowarzyszenia mianowany zosta ks. Tadeusz Pawluk, na mocy Dekretu z dnia 1 czerwca 2011 r.

  Adres stowarzyszenia:
  Katolickie Stowarzyszenie Konsolata
  11-091 Olsztyn, ul. Hozjusza 2
  KRS: 0000338099
  REGON: 280450105
  NIP: 739-37-68-798
  Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001

  Dla wpat zza granicy:
  SWIFT: Bank Ochrony rodowiska Oddzia Olsztyn   EBOSPLPW
  IBAN: PL09 1540 1072 2107 5000 3110 0001


  Do góry!