Celem Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata jest działalność na rzecz dobra nas wszystkich w zakresie formacji religijnej i kultu religijnego oraz  działalność społeczna zgodna z nauką Kościoła Katolickiego.    Przeczytaj statut stowarzyszenia.

 

Cele te realizujemy poprzez:
 • organizację Wieczerników Modlitwy
 • wspomaganie kapłanów Kościoła Katolickiego
 • organizowanie rekolekcji, dni skupienia i pielgrzymek
 • sprzedaż materiałów formacyjnych (książki, płyty)
 • działalność edukacyjną i charytatywną
 • prowadzenie internetowego radia  Konsolata
 • tworzenie audycji radiowych

 
Zarząd Stowarzyszenia
  • Ewa Jaczek-Horabik – prezes
  • Grażyna Kołakowska – skarbnik
  • Mirosław Niedźwiedzki – członek zarządu
  • Aldona Boruń – członek zarządu
  • Jadwiga Pawluk – członek zarządu
  • Alicja Brzezińska-Krocz – członek zarządu
  • Grzegorz Żebrowski – członek zarządu
  • Beata Żebrowska – członek zarządu


  Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia mianowany został
  Ksiądz Prałat Dr Stanisław Kozakiewicz, na mocy Dekretu Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z dnia 17 listopada 2010 r. Adres: ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn.

  Kapelanem Stowarzyszenia mianowany został ks. Tadeusz Pawluk, na mocy Dekretu z dnia 1 czerwca 2011 r.

  Adres stowarzyszenia:
  Katolickie Stowarzyszenie Konsolata
  11-091 Olsztyn, ul. Hozjusza 2
  KRS: 0000338099
  REGON: 280450105
  NIP: 739-37-68-798
  Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001

  Dla wpłat zza granicy:
  SWIFT: Bank Ochrony Środowiska Oddział Olsztyn   EBOSPLPW
  IBAN: PL09 1540 1072 2107 5000 3110 0001


  Do góry!